اشاعه فرهنگ اهدای خون مستمر از طریق بانوان امکانپذیر است
۰۲ بهمن ۱۴۰۰

اشاعه فرهنگ اهدای خون مستمر از طریق بانوان امکانپذیر است

اشاعه فرهنگ اهدای خون مستمر از طریق بانوان امکانپذیر است   مدیرکل انتقال خون استان تهران: اشاعه فرهنگ اهدای خون مستمر از طریق بانوان امکانپذیر است   به مناسبت هفته زن و آغاز پویش اهدای خون بانوان مدیرکل انتقال خون استان تهران ضمن تبریک به این مناسبت بانوان را بانی فرهنگ پایدار اهدای خون در […]