اصلاح الگوی مصرف
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
جهت تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی

نقش روابط‌عمومی شبکه‌ای در اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی

نقش روابط‌عمومی شبکه‌ای در اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی جهت تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی توسط مجید پورخیاط در سیزدهمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.