اطلاعات
۰۸ مرداد ۱۳۹۷
دانستنی های روابط عمومی

آیا فناوری جدید اطلاعات محتوای محلی را تقویت می‌کند؟

مایکل شادسون - هر کس بر این باور است که پخش منطقه‌ای باعث ایجاد محتوای محلی می‌شود. اما حداقل برای همین دسته از بینندگان هم تماشای خبر تلویزیونی محلی که در شهرهای مختلف یک کشور پخش می‌شود ناامیدکننده است.