افزایش تصویب دوره‌های تک پودمان و تک درس متناسب با نیازهای شغلی
۱۲ اسفند ۱۴۰۰

افزایش تصویب دوره‌های تک پودمان و تک درس متناسب با نیازهای شغلی

افزایش تصویب دوره‌های تک پودمان و تک درس متناسب با نیازهای شغلی برنامه درسی تک‌پودمان و تک‌درس در دانشگاه جامع علمی کاربردی متناسب با نیازهای شغلی تصویب می شود. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از ایسنا، دکتر اصغر کشت‌کار قائم مقام رئیس و سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علمی کاربردی، از […]