افزایش ساعت فعالیت برج میلاد تا ساعت ۲۴
30 نوامبر 2021

افزایش ساعت فعالیت برج میلاد تا ساعت ۲۴

افزایش ساعت فعالیت برج میلاد تا ساعت ۲۴ به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از روابط عمومی برج میلاد اعلام کرد که ساعت فعالیت مجموعه برج میلاد افزایش پیدا کرده و استفاده از خدمات ارائه شده در برج میلاد از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت. به گزارش […]