افسانه مظفری
۱۷ دی ۱۳۹۷
همراه با کتاب

دین و تبلیغات رسانه‌ها، محور کتاب جدید استاد دانشگاه آزاد اسلامی

کتاب «نظارت شرعی بر تبلیغات رسانه‌ها» نوشته افسانه مظفری عضو هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد اسلامی و محمدرضا راضی پژوهشگر مدیریت اسلامی به‌زودی منتشر می‌شود.