اقدامات بانک رفاه کارگران در حوزه استانداردهای ایمنی مورد تجلیل قرار گرفت
اقدامات بانک رفاه کارگران در حوزه استانداردهای ایمنی مورد تجلیل قرار گرفت 20 دسامبر 2021

اقدامات بانک رفاه کارگران در حوزه استانداردهای ایمنی مورد تجلیل قرار گرفت

اقدامات بانک رفاه کارگران در حوزه استانداردهای ایمنی مورد تجلیل قرار گرفت   اقدامات توسعه‌ای بانک رفاه کارگران در زمینه رعایت استانداردهای ایمنی، تجهیز و نوسازی سیستم‌های اعلان و اطفاءحریق، مورد تجلیل قرار گرفت.به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در سومین جشنواره برترین‌های آتش‌نشانی شهری و صنعتی و فعالان حوزه آتش‌نشانی در […]