امیر ناظمی
۰۳ دی ۱۳۹۷

فیلترینگ در روزهای آینده سخت تر می شود

فیلترینگ طی روزهای آینده سخت تر خواهد شد و ما هم در این موضوع نقشی نداریم.