انتصاب مدیرکل روابط عمومی استانداری فارس
انتصاب مدیرکل روابط عمومی استانداری فارس 13 اکتبر 2021

انتصاب مدیرکل روابط عمومی استانداری فارس

انتصاب مدیرکل روابط عمومی استانداری فارس محمد هادی ایمانیه استاندار فارس با صدور حکمی هادی بستام را به عنوان سرپرست اداره کل روابط‌عمومی و امور بین الملل استانداری فارس منصوب کرد. پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم –|| محمد هادی ایمانیه استاندار فارس با صدور حکمی هادی بستام را به عنوان سرپرست اداره کل روابط‌عمومی و امور بین […]