انتصاب مدیریت حوزه مدیرعامل و روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
۲۷ بهمن ۱۴۰۰

انتصاب مدیریت حوزه مدیرعامل و روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

انتصاب مدیریت حوزه مدیرعامل و روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر با حکم مهندس محیاپور مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، مهندس میعاد ایران نژاد به عنوان معاون بازرگانی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و مهندس هادی فریدونی پور بعنوان جانشین وی در سمت مدیریت حوزه مدیرعامل و […]