انتصاب مدیر روابط‌عمومی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)
26 دسامبر 2021

انتصاب مدیر روابط‌عمومی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)

انتصاب مدیر روابط‌عمومی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) در حکمی از سوی مهندس محمدجواد شمس مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)، مهندس سیدحسین قوامی به سمت مدیر روابط‌عمومی این شرکت منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم  در حکمی از سوی مهندس محمدجواد شمس مدیرعامل شرکت مهندسی و […]