انتصاب مشاور رئیس سازمان و سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی
انتصاب مشاور رئیس سازمان و سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

انتصاب مشاور رئیس سازمان و سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی

انتصاب مشاور رئیس سازمان و سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی طی حکمی رییس اداره روابط‌عمومی سازمان جهادکشاورزی استان را با حفظ سمت به عنوان “مشاور رئیس سازمان و سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان” منصوب نمود. پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم –|| رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی طی حکمی […]