انجمن صنفی
۰۲ مرداد ۱۳۹۷
جواد قاسمی استاد و پیشکسوت روابط عمومی تصریح کرد:

آماده باش ۲۴ ساعته روابط عمومی ها

انجمن های صنفی و تخصصی در صورت گسترش و تقویت می تواند نقش مهی در این راستا برعهده بگیرند و از طریق ارتباط با نهادهای قانونی نظیر مجلس و وزراتخانه ها و سازمانهای ذیربط در تقویت جایگاه قانونی بخش روابط عمومی و شاغلان آن تاثیر گذار باشند.