انجمن متخصصان روابط عمومی 23 ساله شد
۱۷ مهر ۱۴۰۰

انجمن متخصصان روابط عمومی ۲۳ ساله شد انجمن متخصصان روابط عمومی یک نهاد تخصصی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که توسط جمعی از استادان، مدیران و کارشناسان روابط عمومی تاسیس شده و با مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ آغاز کرده است. پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم–|| به منظور […]