انزوای رسانه‌ای سازمان منطقه آزاد اروند
استمرار انزوای رسانه‌ای سازمان منطقه آزاد اروند 10 سپتامبر 2018

استمرار انزوای رسانه‌ای سازمان منطقه آزاد اروند

مدیرعامل سازمان طویل و عریض سازمان منطقه آزاد اروند طی 5 سال فعالیت نتوانسته روابط عمومی این سازمان را به جایگاه واقعی خود برساند همچنین مدیریت روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند در آستانه یک‌ساله شدن نیز نتوانسته این سازمان را از انزوای رسانه‌ای خارج کند.