اولین جلسه شورای روابط عمومی واطلاع رسانی بانک کشاورزی
برگزاری اولین جلسه شورای روابط عمومی بانک کشاورزی ۲۶ آبان ۱۳۹۷

برگزاری اولین جلسه شورای روابط عمومی بانک کشاورزی

اولین جلسه شورای روابط عمومی واطلاع رسانی بانک کشاورزی و شرکت های تابعه با حضور عبداله سلیمانی مدیر امور حوزه مدیریت بانک کشاورزی، صدرالدین کاظمی رییس اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل این بانک و مسئولان روابط عمومی شرکت های تابعه بانک کشاورزی برگزار شد.