اینترنت امسال گران نمی‌شود:وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای افزایش کیفیت اینترنت تلاش می‌کنیم، گفت که تعرفه اینترنت ثابت، طبق قانون مجلس امسال افزایشی نخواهد داشت.
اینترنت امسال گران نمی‌شود:وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای افزایش کیفیت اینترنت تلاش می‌کنیم، گفت که تعرفه اینترنت ثابت، طبق قانون مجلس امسال افزایشی نخواهد داشت. 26 دسامبر 2021

اینترنت امسال گران نمی‌شود:وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای افزایش کیفیت اینترنت تلاش می‌کنیم، گفت که تعرفه اینترنت ثابت، طبق قانون مجلس امسال افزایشی نخواهد داشت.

وزیر ارتباطات تاکید کرد اینترنت امسال گران نمی‌شود وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای افزایش کیفیت اینترنت تلاش می‌کنیم، گفت که تعرفه اینترنت ثابت، طبق قانون مجلس امسال افزایشی نخواهد داشت. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از ایسنا، عیسی زارع‌پور در حاشیه بازدید از نمایشگاه تلکام، با […]