ایوب دبیری‌نژاد
مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز روزنامه دریا درگذشت 02 اکتبر 2018

مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز روزنامه دریا درگذشت

ایوب دبیری‌نژاد مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز روزنامه دریا در ۵۷ سالگی درگذشت.