بازگشایی کتابخانه و مرکز اسناد کمیسیون ملی یونسکو-ایران
بازگشایی کتابخانه و مرکز اسناد کمیسیون ملی یونسکو-ایران 11 ژانویه 2022

بازگشایی کتابخانه و مرکز اسناد کمیسیون ملی یونسکو-ایران

بازگشایی کتابخانه و مرکز اسناد کمیسیون ملی یونسکو-ایران تهران- ایرنا- کتابخانه و مرکز اسناد کمیسیون ملی یونسکو – ایران، پس از ماه آغاز به کار کرد. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از ایرنا از روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو – ایران، کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران از نخستین کشور های […]