بانک آینده
۱۱ مرداد ۱۳۹۷
یادداشت

روابط‌عمومی‌ و رعایت اصول حرفه‌ای

از «اخلاق حرفه‌ای»، به‌عنوان مدیریت رفتار و کردار افراد و منابع انسانی هنگام انجام دادن یک کار حرفه‌ای یاد می‌شود.