بانک توسعه و تعاون
سرپرست جدید روابط عمومی بانک توسعه تعاون منصوب شد 29 دسامبر 2018

سرپرست جدید روابط عمومی بانک توسعه تعاون منصوب شد

با حکم مدیرعامل بانک توسعه تعاون، دو سرپرست برای اداره روابط عمومی و اداره بین‎الملل بانک توسعه تعاون منصوب و در آئینی معارفه شدند.