بانک رفاه کارگران، مسابقات دوره ای “هوش حفاظتی” برگزار می کند
۰۱ آبان ۱۴۰۰

بانک رفاه کارگران، مسابقات دوره ای “هوش حفاظتی” برگزار می کند

بانک رفاه کارگران، مسابقات دوره ای “هوش حفاظتی” برگزار می کند بانک رفاه کارگران در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و آموزش همگانی به منظور پیشگیری از سوء استفاده در فضای مجازی، مسابقات دوره ای “هوش حفاظتی” را برگزار می کند. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، برای جلوگیری […]