بانک رفاه کارگران؛ برترین بانک کشور در امر پاسخگویی به مردم
بانک رفاه کارگران؛ برترین بانک کشور در امر پاسخگویی به مردم ۰۱ بهمن ۱۴۰۰

بانک رفاه کارگران؛ برترین بانک کشور در امر پاسخگویی به مردم

گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نشان می‌دهد بانک رفاه کارگران؛ برترین بانک کشور در امر پاسخگویی به مردم بر اساس گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از عملکرد ۹ ماهه بانک‌ها و موسسات مالی، بانک رفاه کارگران برترین بانک کشور در امر پاسخگویی به سوالات و درخواست‌های مردمی بوده است. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی […]