بانک رفاه کارگران موفق به دریافت جایزه تعالی منابع انسانی شد
بانک رفاه کارگران موفق به دریافت جایزه تعالی منابع انسانی شد ۲۱ بهمن ۱۴۰۰

بانک رفاه کارگران موفق به دریافت جایزه تعالی منابع انسانی شد

در ششمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران بانک رفاه کارگران موفق به دریافت جایزه تعالی منابع انسانی شد   بانک رفاه کارگران در مسیر توسعه و تعالی سرمایه انسانی که هم‌سو با اهداف و استراتژی ‌های کلان در جریان است، موفق به دریافت جایزه تعالی منابع انسانی از ششمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران شد. […]