با امضای یک تفاهم‌نامه چهارجانبه با حضور دکتر عبدالملکی گردشگران در ایران سیم‌کارت و خدمات بانکی دریافت می‌کنند
با امضای یک تفاهم‌نامه چهارجانبه با حضور دکتر عبدالملکی گردشگران در ایران سیم‌کارت و خدمات بانکی دریافت می‌کنند ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

با امضای یک تفاهم‌نامه چهارجانبه با حضور دکتر عبدالملکی گردشگران در ایران سیم‌کارت و خدمات بانکی دریافت می‌کنند

با امضای یک تفاهم‌نامه چهارجانبه با حضور دکتر عبدالملکی گردشگران در ایران سیم‌کارت و خدمات بانکی دریافت می‌کنند   مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: امروز در حاشیه نهمین روز از نمایشگاه دستاوردهای وزارت مردم، با حضور دکتر «حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه برای رفاه حال […]