با همکاری شهرداری و دیگر نهادهای مدنی “بندرکیاشهر” به زودی این شهر تاریخی را به نگین درخشان گردشگری در ایران تبدیل خواهیم کرد
دکتر محمدرضا حقیقی مشاور برنامه ریزی و استراتژیک باشگاه کسب و کار یونسکو در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ۱۷ آبان ۱۴۰۰

دکتر محمدرضا حقیقی مشاور برنامه ریزی و استراتژیک باشگاه کسب و کار یونسکو در جمع خبرنگاران اعلام کرد:

محمدرضا حقیقی مشاور برنامه ریزی و استراتژیک باشگاه کسب و کار یونسکو در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با همکاری شهرداری و دیگر نهادهای مدنی “بندرکیاشهر” به زودی این شهر تاریخی را به نگین درخشان گردشگری در ایران تبدیل خواهیم کرد دکتر محمد رضا حقیقی پس از بازدید جناب آقای دکتر حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون […]