بتول گندمی
۱۷ بهمن ۱۳۹۷
در راستای شفافیت و جلب نظرات شهروندان؛

آلبوم بودجه ۹۸ شهرداری مشهد روی سایت شورای شهر بارگذاری شد

بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد از بارگذاری آلبوم بودجه 98 شهرداری بر روی سایت شورای اسلامی شهر مشهد خبر داد.