بحران آب یک بحران ملی است نماینده مردم انزلی در مجلس در جلسه ستاد بحران شهرستان انزلی همدلی را راه عبور از بحران ها دانست
بحران آب یک بحران ملی است نماینده مردم انزلی در مجلس در جلسه ستاد بحران شهرستان انزلی همدلی را راه عبور از بحران ها دانست ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

بحران آب یک بحران ملی است نماینده مردم انزلی در مجلس در جلسه ستاد بحران شهرستان انزلی همدلی را راه عبور از بحران ها دانست

دنیامالی در جلسه ستاد بحران شهرستان انزلی: بحران آب یک بحران ملی است نماینده مردم انزلی در مجلس در جلسه ستاد بحران شهرستان انزلی همدلی را راه عبور از بحران ها دانست و افزود: بحران آب یک بحران ملی است و همگی در استان باید کنار یکدیگر در راستای حل این مشکل قدم برداریم،لذا امیدوارم […]