برندینگ
۰۵ تیر ۱۳۹۷
تبلیغات

هشت راهکار برای افزایش تأثیر تبلیغات

هدف تمامی برند ها و کمپین های تبلیغاتی این است که تبلیغات آنها تأثیر کافی داشته باشد، با این حال در بسیاری از موارد این موضوع اتفاق نیفتاده و به از دست رفتن زمان و پول هزینه شده منجر می شود.

۰۵ تیر ۱۳۹۷

چهار عصر برندینگ

تاریخچه برندینگ شاید خیلی بلند نباشد، اما مطمئنا تاریخچه ای غنی و البته در حال تکامل است.

برنـد را باید سـاخـت ۰۲ تیر ۱۳۹۷
دانستنی های روابط عمومی

برنـد را باید سـاخـت

پاسخ کوتاه به اين سؤال که چگونه و چه وقت بايد برندسازي کرد، اين است که برند را زماني مي‌سازيد، که براي وعده دادن به مشتري‌‌ها آمادگي داريد و زماني مي‌توانيد برندتان را حفظ کنيد که به وعده‌اي که داده‌ايد، به طور مطلق و قاطعانه يقين داريد.