بهروز تقی‌پور
تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات؛ تفاوت‌ها و اشتراکات 03 اکتبر 2018
یادداشت

تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات؛ تفاوت‌ها و اشتراکات

بهروز تقی‌پور، دبیر شورای سیاست‌گذاری کنفرانس حرفه‌ای‌گرایی در روابط‌عمومی - ماهیت و نوع کالا، خدمات و بازار تأثیر معنی‌داری بر ماهیت و کارکرد فرایند تبلیغات دارد.