بیست و هفتم اردیبهشت
روابط عمومی تنها یک شغل نیست، بلکه تخصصی است که جوهرۀ هنر را هم در خود دارد 16 مه 2019

روابط عمومی تنها یک شغل نیست، بلکه تخصصی است که جوهرۀ هنر را هم در خود دارد

انجمن روابط عمومی ایران به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات پیامی منتشر کرد.