بی‌هویتی؛ ارمغان سیطره فضای مجازی بر نوجوانان
بی‌هویتی؛ ارمغان سیطره فضای مجازی بر نوجوانان 28 دسامبر 2021

بی‌هویتی؛ ارمغان سیطره فضای مجازی بر نوجوانان

بی‌هویتی؛ ارمغان سیطره فضای مجازی بر نوجوانان به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از ایسنا/کردستان الگوهای رفتاری، اجتماعی، پوششی و فرهنگی در فضای مجازی سبب ناهمگونی‌های هویتی در زمینه‌های مختلف فردی و اجتماعی در نوجوان می‌شود. در ایران بیشترین کاربران فضای مجازی را نوجوانان تشکیل می‌دهند، و بیش از هر نسل […]