تبلیغات و روابط‎عمومی
برترین های تبلیغات ایران معرفی می شوند 29 دسامبر 2018

برترین های تبلیغات ایران معرفی می شوند

برترین های تبلیغات ایران 12 دی ماه و با حضور 600 نفر از دست اندرکاران تبلیغات و روابط‎عمومی در مرکز همایش های صدا و سیما معرفی می شوند و مورد تجلیل قرار می گیرند.