تبلیغات
روابط عمومی باید دارای ارزش خبری باشد 15 ژانویه 2019

روابط عمومی باید دارای ارزش خبری باشد

مشتریان آموخته اند تبلیغات را فیلتر کنند، اما آنها هنوز هم مشغول داستان های خبری فریبنده هستند. اطمینان حاصل کنید که کمپین روابط عمومی تان با بهره گیری موثر از آنها ارتباط با مشتریان تان را فراهم آورد.

وجود ابهام بین روابط عمومی و بازاریابی 16 سپتامبر 2018
تبلیغات

وجود ابهام بین روابط عمومی و بازاریابی

به منظور کسب اهداف سازمانی، سازمانها می‌باید هم به روابط عمومی و هم به بازاریابی توجه داشته باشند. هرکدام از این کارکردها، مستقل، اما مکمل یکدیگر، جهت ایجاد و حفظ بسیاری از روابط ضروری، در راستای بقاء و رشد سازمان می‌باشد. به عبارت دیگر نادیده گرفتن یکی، خطر افزایش شکست در دیگری را به همراه خواهد داشت.

برنـد را بايد سـاخـت 23 ژوئن 2018
دانستنی های روابط عمومی

برنـد را بايد سـاخـت

پاسخ کوتاه به اين سؤال که چگونه و چه وقت بايد برندسازي کرد، اين است که برند را زماني مي‌سازيد، که براي وعده دادن به مشتري‌‌ها آمادگي داريد و زماني مي‌توانيد برندتان را حفظ کنيد که به وعده‌اي که داده‌ايد، به طور مطلق و قاطعانه يقين داريد.