تبلیغات
۲۵ دی ۱۳۹۷

روابط عمومی باید دارای ارزش خبری باشد

مشتریان آموخته اند تبلیغات را فیلتر کنند، اما آنها هنوز هم مشغول داستان های خبری فریبنده هستند. اطمینان حاصل کنید که کمپین روابط عمومی تان با بهره گیری موثر از آنها ارتباط با مشتریان تان را فراهم آورد.

۲۵ شهریور ۱۳۹۷
تبلیغات

وجود ابهام بین روابط عمومی و بازاریابی

به منظور کسب اهداف سازمانی، سازمانها می‌باید هم به روابط عمومی و هم به بازاریابی توجه داشته باشند. هرکدام از این کارکردها، مستقل، اما مکمل یکدیگر، جهت ایجاد و حفظ بسیاری از روابط ضروری، در راستای بقاء و رشد سازمان می‌باشد. به عبارت دیگر نادیده گرفتن یکی، خطر افزایش شکست در دیگری را به همراه خواهد داشت.

برنـد را باید سـاخـت ۰۲ تیر ۱۳۹۷
دانستنی های روابط عمومی

برنـد را باید سـاخـت

پاسخ کوتاه به اين سؤال که چگونه و چه وقت بايد برندسازي کرد، اين است که برند را زماني مي‌سازيد، که براي وعده دادن به مشتري‌‌ها آمادگي داريد و زماني مي‌توانيد برندتان را حفظ کنيد که به وعده‌اي که داده‌ايد، به طور مطلق و قاطعانه يقين داريد.