ترویج فرهنگ ایران‌ساخت؛ تهران جلوه‌گاه توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق شد
ترویج فرهنگ ایران‌ساخت؛ تهران جلوه‌گاه توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق شد 15 دسامبر 2021

ترویج فرهنگ ایران‌ساخت؛ تهران جلوه‌گاه توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق شد

ترویج فرهنگ ایران‌ساخت؛ تهران جلوه‌گاه توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق شد در نشستی مشترک میان دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران زمینه معرفی محصولات ایران‌ساخت در فضای شهر فراهم شد. طی تعامل چندجانبه میان این ستاد و سازمان زیباسازی شهرداری تهران […]