تمبر یادمان استاد فقید میرزا بابا مطهری نژاد
رونمایی از تمبر یادمان استاد فقید میرزا بابا مطهری نژاد 02 اکتبر 2018
همزمان با نخستین رویداد روابط عمومی استان سمنان صورت گرفت؛

رونمایی از تمبر یادمان استاد فقید میرزا بابا مطهری نژاد

همزمان با نخستین رویداد روابط عمومی استان سمنان از تمبر یادمان استاد فقید میرزا بابا مطهری نژاد رونمایی شد.