تولید ناخالص داخلی در جهان
ده اقتصاد برتر جهان در سال جاری 12 نوامبر 2018

ده اقتصاد برتر جهان در سال جاری

بر اساس برآوردهای صورت گرفته توسط مجمع جهانی اقتصاد تخمین زده شده که تولید ناخالص داخلی در جهان بیش از 80 هزار میلیارد دلار بوده است.