تولید پادکست شخصی
۰۷ آذر ۱۳۹۷
دانستنی های روابط عمومی

شش گام برای تولید پادکست شخصی خود

اجرای یک پادکست یک راه بزرگ برای ارتقای برند شما است، اما برای این کار لازم است که برنامه ریزی قبلی داشته باشید.