ثبت‌نام وام اجاره از فردا
در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن انجام می‌شود ۱۱ خرداد ۱۴۰۱

در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن انجام می‌شود

پایکاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن انجام می‌شود ثبت‌نام وام اجاره از فردا