جاماندگان سهام عدالت مشخص شدند/نیاز به پرداخت یک ریال هم نیست!
۱۷ خرداد ۱۴۰۱

جاماندگان سهام عدالت مشخص شدند/نیاز به پرداخت یک ریال هم نیست!

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// جاماندگان سهام عدالت مشخص شدند/نیاز به پرداخت یک ریال هم نیست!