جایزه مسئولیت اجتماعی
۰۷ مرداد ۱۳۹۷
همراه با کتاب

از کتاب مسئولیت اجتماعی در دومین جایزه مسئولیت اجتماعی رونمایی شد

در حاشیه برگزاری دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران از کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی توسط دکتر آخوندی، وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد.

اجرای مسئولیت اجتماعی رمز بقای بنگاه های اقتصادی ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
درمراسم دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران تاکید شد:

اجرای مسئولیت اجتماعی رمز بقای بنگاه های اقتصادی

در مراسم دومین جایزه مسئولیت اجتماعی،‌ بر اجرای مسئولیت اجتماعی به عنوان رمز بقای بنگاه های اقتصادی تأکید شد.

۳۰ تیر ۱۳۹۷

رأی دهی دومین جایزه مسئولیت اجتماعی شرکتی آغاز شد

جهت مطالعه و انتخاب کمپین مسئولانه، ابتدا جهت رای دهی در سایت ثبت نام نموده و سپس پس از انتخاب شرکت، در قسمت چالش،به بررسی کمپین ها اقدام و رای خود را ثبت نمایید. www.csraward.ir