جشن دلتنگی
«جشن دلتنگی» فیلم برتر سواد رسانه ای شد 13 نوامبر 2018
در دومین همایش سواد رسانه ای

«جشن دلتنگی» فیلم برتر سواد رسانه ای شد

«جشن دلتنگی» به عنوان فیلم برتر در حوزه سواد رسانه ای انتخاب شد.