جهرودی
داخلی سازی قطعه ECU خودرو در کشور با حمایت سایپا ۲۲ مهر ۱۳۹۷
مديرعامل گروه سايپا در بازدید از نمایشگاه صنعت خبر داد:

داخلی سازی قطعه ECU خودرو در کشور با حمایت سایپا

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در بازديد از هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت گفت: با استفاده از توان نخبگان كشور و دانش علمي موجود توانسته ايم قطعهECU خودرو را كه يكي از قطعات هاي تك خودرو مي باشد داخلي سازي كنيم.