جوایز نقره ای آمریکای شمالی
۱۹ تیر ۱۳۹۸

بزرگترین کمپین های سال روابط عمومی معرفی شدند

کچم (Ketchum) و میشلن (Michelin) پیشگامان مشاوره ارتباطات جهانی که برنده جایزه بهترین جوایز نقره ای آمریکای شمالی شدند، بزرگترین کمپین سال روابط عمومی را ایجاد کردند.