حادثه تروریستی اهواز
انجمن سواد رسانه ای ایران عملکرد متناقض برخی رسانه های بیگانه را محکوم کرد ۰۴ مهر ۱۳۹۷
در پی حمله «تروریستی» در اهواز:

انجمن سواد رسانه ای ایران عملکرد متناقض برخی رسانه های بیگانه را محکوم کرد

انجمن سواد رسانه ای ایران با صدور بیانیه ای تناقض عملکرد برخی رسانه های بیگانه در انعکاس خبر حادثه تروریستی اهواز را محکوم کرد.