حامی محیط زیست
جشنواره بزرگ «من با طبیعتم» فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی 11 دسامبر 2018

جشنواره بزرگ «من با طبیعتم» فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی

مجموعه فروشگاه‌های زنجیره ای هایپرمی در تداوم عمل به رسالت مسئولیت اجتماعی خود، جشنواره بزرگ «من با طبیعتم» با شعار هایپرمی حامی محیط زیست را برگزار می‌کند.