حجت اله مهدیان
انتصاب سرپرست روابط عمومی بانک توسعه تعاون 02 دسامبر 2018
انتصابات

انتصاب سرپرست روابط عمومی بانک توسعه تعاون

با حکم حجت اله مهدیان، مدیر عامل بانک توسعه تعاون، شهرام بخشا سرپرست اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون شد.