حسام الدین آشنا
روند پژوهش های ارتباطی در ایران 15 مه 2019
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند:

روند پژوهش های ارتباطی در ایران

روند پژوهش های ارتباطی در ایران با حضور محسنیان راد، سیدمحمد دادگران، حسام الدین آشنا و حسین بصیریان جهرمی 28 اردییهشت سال جاری برگزار می شود.