حضور بانک رفاه کارگران در نخستین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهادی کشور
۲۹ بهمن ۱۴۰۰

حضور بانک رفاه کارگران در نخستین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهادی کشور  

حضور بانک رفاه کارگران در نخستین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهادی کشور   بانک رفاه کارگران با حضور فعال و موثر در نخستین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهادی کشور، خدمات نوین و اقدامات توسعه‌ای سال‌های اخیر خود را به مخاطبان و بازدیدکنندگان، معرفی کرد. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از روابط عمومی بانک رفاه […]