حمیدرضا مسعودی
انتصاب مدیر روابط عمومی و امور بین الملل گروه پتروپارس 13 آوریل 2019

انتصاب مدیر روابط عمومی و امور بین الملل گروه پتروپارس

با صدور حکمی از سوی حمیدرضا مسعودی مدیرعامل گروه پتروپارس، "سیدحسین قوامی" به سمت مدیر روابط عمومی و امور بین الملل گروه پتروپارس منصوب شد.